http://marinette.ucoz.hu/redrose/missfashion.jpgAz Ikrek (Gemini) jellemzése: Ikrek

Az állatöv harmadik jele az Ikrek. Jele a (dualitás) kettősség szimbóluma. A levegőegemhez tartozik, melynek jelzését, a két vonalat, a párhuzamost tartalmazza. Az Ikrek a változó kereszthez tartozik, ami változékonyságot, a kitartás hiányát jelenti. Az uralkodó bolygója a Merkúr. A nap május 21-tõl június 20-ig tartózkodik ebben a jelben.

A levegőegem és a változó minőség a jel örökös mozgására utal. Az Ikrek jel az emberben az egyetemes tudásvágyat, a kielégíttethetetlen megismerési és kutatási ösztönt jelenti. A jel egyetlen mondatba sűrítve: 'Én megismerek'. Az Ikrek számára nem jelent különösebb örömet valakinek, vagy valaminek a puszta birtoklása, részletesen meg akarja ismerni a személyeket és tárgyakat. No és persze az egész világot. Az Ikrek vándorló természetű. Mindent megismerni: ez a jel célkitűzése. A világmindenség természetéből adódik, hogy ezt a célt megvalósítani lehetetlen. A szétforgácsolódást elkerülhetetlen számára. Kezdeti fellángolása, bármi iránt csak szalmaláng természetű.

Az Ikreknél is, mint minden pozitív töltésű jelnél, nem öncélként jelentkezik a megismerés. Legalább annyira fontos számára a tovább haladás, a közvetítés. Nem véletlenül uralkodó bolygója a Merkúr, a hírvivő. Pünkösdvasárnap a tanítványok -a keresztény tanítások szerint- megkapták a szentlelket, hogy hirdessék az evangéliumot. A leírás szerint a tanítványokat a jelenlevő tömeg megértette annak ellenére, hogy különböző nyelveket beszéltek. A keresztény tanítás így kezdett el terjedni. Nem véletlen, hogy a kezdet a pünkösdi ünnephez kapcsolódik. Pünkösd ugyanis a feltámadás utáni 50. napra esik. Ez azt jelenti, hogy a Bika és Ikrek jelekbe eshet az ünnep. Szó volt róla, hogy az Ikrek a közvetítést is szimbolizálja.

A Ikrek feladatai közül a megtérés az első helyen áll. Érdekes példa erre János evangéliuma, ahonnan megtudjuk, hogy a 12 apostol közül Tamás, aki Ikrek volt és hitetlen, csak akkor hitte el Jézus feltámadását amikor látta és tapintotta a szent sebeket.

Az elmondott történetből jól látszik ennek az állatövi szakasznak a lényege. Keresni, kutatni, meg győződni, továbbadni majd kezdeni elölről. Nyugtalanság, kíváncsiság -ez az Ikrek jelű ember osztályrésze és természetesen minden emberben jelenlevő Ikrek-tulajdonság. Leonardo Da Vinci ennek a jelnek a tipikus képviselője. Élettörténetéből tudjuk, hogy minden felfedezése abból a nyughatatlanságból ered, hogy mindig többet akart tudni arról, amit éppen csinált. Szinte semmit sem fejezett be, mégis csodálatos módon gazdagította az egyetemes kultúrát.

Ha gyermekkorától vizsgáljuk az Ikrek ember egyéniségét, azt tapasztaljuk, hogy ritka esetektől eltekintve õ az, aki leghamarabb járni és beszélni képes. Ezt a két tehetséget sokáig megtartja. Beszélni mindig sokat beszél, és mozgási kényszere idős koráig megmarad.

Igyekszik mindent gyorsan elvégezni. Általában jól tanul, mert rendkívül gyors a felfogása. Gyakran azért unja magát az órákon, mert már előre elolvasta az anyagot, sőt hozzá is olvasott, persze ez csak arra az anyagra vonatkozik, amelyik érdekli. Ha nem mondhatja el a véleményét az órákon nyilvánosan, akkor padtársával beszél, de az is előfordulhat, hogy pad alatt olvas. Gyakran már előbb tud olvasni, mint hogy iskolába járna. Falja a könyveket. Később is nagy könyv gyűjtő. Megvesz mindent, ami érdekli, de az elolvasásukra nem marad ideje. Ennek ellenére olvasottsága és tájékozottsága a világ dolgairól lenyűgöző.

Társaságokban õ a közkedvelt ember. Mindig tud valami aktuális pletykát, érdekes információt. Amennyire szerteágazó a tudása, legalább annyira felületes. Sosem az információk mélysége, hanem mennyisége izgatja. Igazi újságíró típus. Õ az az ember, aki képes lyukat beszélni a másik hasába. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy minden Ikrek hazudozó, de mindenképpen szeretnek nagyot mondani. Ők ezt csak ártatlan füllentésnek veszik és csodálkoznak, ha mások megütköznek ezen. A pontosság nem tartozik az erényeik közé. Általában túlvállal és ezért mindig lemarad valami. Hasonlóan a Koshoz, õ sem akar semmiből kimaradni, de ennek a törekvésnek az áll a hátterében, hogy minden hírt, információt össze akar gyűjteni.

Az Ikrek kettős jel. Az Ikrek emberekben mindig jelen van a kettősség érzése. Önmagával vitatkozik, és az egyik énje megpróbálja meggyőzni a másikat. Semmit sem hisz el, csak úgy, ha utánajár és meg győződik arról, hogy az információ helyes. Ha valamiben kételkedik, rögtön vitára kész és ha úgy érzi, hogy igaza van, addig csűri-csavarja, míg az ellenfél fel nem adja. Egy szónok veszett el benne. Pillanatok alatt képes új teóriák létrehozására, ha úgy érzi, hogy a vitában sarokba szorítottak. Nem következetes, logikai láncolataiban nem találunk kiépítettséget, ha ez kiderül, témát vált. Ez nem azt jelenti, hogy nem kerülhetnek ki közülük zseniális gondolkodók, sót elég gyakran látunk közöttük írókat, filozófusokat. Utóbbiakat a horoszkópban levő erős Szaturnusz-állásnál találjuk.

Semmit sem tudnak magukban tartani. Ahogy a szólás tartja: "Ami a szívükön, az a szájukon". Közlékenységi vágyukból adódik, hogy sokat tudnak beszélni, és gyakran óriási körmondatokban fejezik ki magukat. Az is előfordul, hogy ha már elmondták, amit akartak, a válaszra már oda sem figyelnek. Ez nem szemtelenség részükről, de gondolataik csapongása miatt már máshol járnak. Most éppen azon gondolkoznak, hogy miről lehetne tovább beszélni. Beszédkészségüknek megvan a maga haszna is. Jó a nyelvérzékük, gyakran több nyelven beszélnek. Pályájuk is kapcsolódhat a beszéddel. Kiváló tolmácsok, előadok, riporterek, tanárok, újságírók, szervezők, ügyvédek kerülnek ki soraikból. Ők a tipikus közvetítők is; postai alkalmazottak, a tömeg kommunikációban résztvevők, utazásokat lebonyolítók.

A mozgás- és levegő igénye óriási. Ezért, ha teheti, kimegy a szabadba. A hosszas bezártság neurotizálja. Nyitott ablaknál alszik, és nem fázékony. Sokáig megtartja fiatalos külsöjét és szellemi frissességét. Szervezete ellenálló, de idegrendszere nem. Ez a legsebezhetőbb pontja és sajnos az ideggyógyászatra sokan kerülnek az Ikrek közül, elsősorban azért, mert túlhajtják magukat, nem ismernek határt. Ahogy szokták mondani: "Két végéről égetik a gyertyát". A másik érzékeny pontja a válla és a tüdője. Számára a legveszélyesebb a dohányzás.

Az Ikrek kiválóan alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez. A kapcsolataiban alkalmazkodó, mások elvárásainak megfelelni akaró, de csak addig, míg az illető vagy társaság érdekli. Kicsit úgy is fogalmazhatnánk, hogy mindent fontolóra vesz és érdekei szerint dönt. Az érdeke elsősorban a tudás megszerzését szolgálja nála.

Számára a világ a megtanulható ismeretek tárháza. Minden információ, ami érdekli, a jobb eligazodáshoz vezet és az állatövi jegyek sorrendjében õ képviseli a kíváncsi embert. Rendszerezésre nem futja az erejéből, ideijéből.

A Merkúr ennek a jelnek az uralkodó bolygója, mely nem csak a hírvivés és közvetítés istene, hanem a tolvajok és szélhámosoké is. A Merkúr-analógiák alapján mondhatjuk, hogy az Ikrek jelből sok tolvaj és szélhámos kerül ki, de ez attól függ, hogy az egyén milyen szinten áll és a születési képében hogyan áll a Merkúr. Mindenesetre az Ikreknek megvan a képessége arra, hogy behízelgő modorban, bárkinek bármit beadagoljon. Ha akar, akkor a félrevezetés nagymestere tud lenni. Kiváló kézügyességével a legnehezebb feladatokat is elvégzi. Az Ikrek nem tartozik a buta, erőszakos bűnözök közé, sót, rendkívüli intelligenciával rendelkezik. Éppen ez az, amivel hatni tud az emberekre. Ezzel a képességével akár több diplomára is futotta volna, de a rossz társaság erős befolyása az Ikrek embert eltántoríthatja a helyes útról.


Az Ikrek és szerepei:

Mint főnök: Általában jó szervező, kereskedő, és önállóan jól dolgozik, de főnöknek elég szétszórt. Megtalálható rendezők, írók között is, de ezek a pályák inkább szabadabbak, kötetlenebbek. A kötöttséget nem nagyon szereti, ezért sem főnöknek, sem beosztottnak nem elég megbízható. Pontatlan, gyakran vallja magáénak Pató Pál mondását: "Ej, ráérünk arra még". Ha talál egy jó titkárnőt, aki mindent rendben tart, mindenre odafigyel, semmit nem felejt el, akkor egész jó főnök lehet belőle. Viszont a titkárnőnek dupla fizetés jár. Õ az a főnök, akit a titkárnő megetet, megitat, gondoskodik a házassági évfordulóra vett ajándékról. Az Ikrek főnök ugyanis mindent elfelejtene, ha ez a szolgálatkész beosztott nem gondolna mindenre. Aki igazán tűri az Ikrek kapkodását, az vagy egy Szűz vagy egy Bak. Annyira nem tud meglenni egy ilyen titkárnő nélkül, hogy még a rendszeres kritikát, beolvasást is eltűri tőle.

Mint beosztott: Minden mozgalmas munkahely megfelel neki, ahol zajlik az élet. Szeret emberek közt lenni, beszélni és érdekes helyzetekkel ismerkedni. Ha csönd van inkább bekapcsolja a rádiót, vagy a magnót, nem viseli el a magányt, bezártságot. Ha iskoláit nem végezte el megfelelően, akkor õ az, aki elmegy kifutónak, utcaseprőnek, újságárusnak, de semmi esetre sem megy olyan munkahelyre, ahol számon kérhetik tőle, hogy mikor kezdett el dolgozni, vagy mikor végzett. A futószalag nem neki való. Sokszor munkahelyet változtat, mire úgy érzi, révbe ért.


Mint partner:

Csak intellektuális kapcsolatban érzi jól magát. A szerelem nem igazán neki termett. Ha férfi, úgy udvarol, mint egy Grál lovag. Casanova is Ikrekben született. Amíg a kapcsolat új, addig hevessége és figyelmessége nem ismer határt. Ha kezd az első hév kissé megállapodottá válni, mások iránt kezd érdeklődni. Ez utóbbi az Ikrek hölgyekre is vonatkozik. A hűség tehát nem tartozik erősségei közé. Fiatalkorukban kifejezetten sportot űznek a találkozókból. Az Ikrek lányok, azok, akik egy helyre, egy időben három fiút hívnak, és a barátnőjükkel figyelik, hogy mi történik. Ha tartós kapcsolatra törekszünk az Ikrekkel, akkor mindig újdonságokat kell produkálnunk. Az esetleges kalandjait el kell néznünk, és ha megfelelünk neki, mint beszélgető-partner, reménykedhetünk a visszatértében. A szép szavakhoz jobban ért, mint a szexuális vetélkedőhöz. Nem a vére hajtja, csak a kíváncsiság.


Mint Szülő:

Nem tud eléggé odafigyelni gyermekére. A közös megbeszéléseket inkább egy kiránduláson vagy egy autóúton tartja. Gyermekétől elvárja, hogy sportoljon, zenét tanuljon, nyelvórákra járjon és az iskolában se legyen panasz rá. Az Ikrek anyukának a gyes egy kínszenvedés és mihelyt teheti, kimozdul otthonról és cipeli gyermekét mindenhova. Kezdeti szülői lelkesedése csak akkor nem törik le, ha gyermeke hasonszőrű, mint õ, és nem egy nyugodt, csendes.


Mint gyermek:

Mozog keze, lába -így jellemezhetnénk az Ikrek jelben született gyermeket. Óriási türelemre van szüksége, szülőnek, nevelőnek egyaránt. A gyerek mellett időnként az ember kételkedik abban, hogy lehet-e saját gondolata. Be nem áll a kis szája. Kérdez, előad, közben megkérdezi, hogy figyelünk-e, majd a választ meg sem várva eltűnik, mert a gondolatai már máshol járnak. Időnként azt érezzük, hogy õ a perpetuum mobile. Fáradhatatlan. Korán kel, és este nem lehet ágyba tenni. Tele van segítő készséggel. Alig lehet az étkező asztalhoz ültetni és már magára is rántja a levest, vagy jobbik esetben a földre és nem magára ejti a lekváros kenyeret. Ha iskolába kerül, az otthoniak kicsit fellélegezhetnek. Viszont a tanárokra nehéz időszak következik. Általában jól tanul, de az iskolában -mivel nagyon jó a felfogóképessége- hamar megunja a 'banánt' és ha nem adnak rá lehetőséget, hogy produkálja magát, akkor padtársait szórakoztatja.
Hamar felébred benne a kereskedelmi szellem. Elad, csereberél, vásárol, de a dolgaira nem tud vigyázni. Korán kamaszodik és ha jó a szülőkkel a kapcsolata, egész nap csacsog az izgalmasabbnál-izgalmasabb kalandjairól. A nevelő fő feladata, hogy a tehetséges gyermeket ránevelje a tartósabb cselekvésre és türelemre, önmagával és másokkal szemben.
 

 
http://marinette.ucoz.hu/redrose/back6.jpghttp://marinette.ucoz.hu/redrose/koszonomalatogatast2.png
Statisztika

 

 


 


Fejléc Szerzői jog: Duchessa