(c)Marinette

http://marinette.ucoz.hu/_cs/0_908f1_666a81b5_L.png


 

A kártyavetésnek régi hagyománya van, Krisztus után 700-ban alakult ki Ázsiában. A kezdeti fatáblák végül is kártyákká fejlődtek, amelyeket aztán éppúgy használtak kártyaként, mint a látnoki képesség közvetítőjeként. Nálunk a kártyavetés a 13. században lett ismert – mint látványosság a népi ünnepségeken -, amikor az egyszerű nép a jóslás eme lehetőségével próbálta magának a szórakozást biztosítani.

   Eredetileg a cigányok hozták keletről a nyugati országokba a kártyavetést. Ez a népcsoport mindig szívesen foglalkozott ezzel a ténykedéssel, és ma is még a jóslás megtestesítőjének számít. A cigány kártyákat kézzel készítették, és a következő generációra örökítették, amely aztán az évek múlásával a kártyákat javította és változtatta.

 

Mivel azonban a kártyajóslást az egyház „sátáni játéknak” kiáltotta ki és nem tolerálta, a 14. század közepén megakadályozták azt. Sőt, a látnoki képességekkel rendelkező személyeket büntették és üldözték, gyakran fel is akasztották. Csak amikor a nemesség kezdett el foglalkozni a kártyás jóslással, lett ez a tevékenység társadalmilag elfogadott, és a könyvnyomtatás segítségével rövid időn belül el is terjedt. A kártyákat és vele együtt a kártyavetést továbbra is alkalmazták, úgy hogy évszázadokon keresztül kitartott, és máig is a jóslás lényeges területe maradt.

Az évek során a cigányok kártyájából a kártyavetés más módjai és stílusai is kifejlődtek. A cigányok kezdetben nagyon egyszerű és tömör ábrázolásaiból idővel pontosabb és többjelentésű jelek és értelmek alakultak ki, amelyekhez a kártyaolvasónak nagyon sok tapasztalatra van szüksége. Bár minden kártyának egyértelmű jelentése van, azt a szomszédos kártyák megváltoztathatják és eltorzíthatják, és ezzel minden esetben másképp magyarázható a jelentéstartalom.

Később Franciaországban kialakult a Lenormand kártya, ma pedig elsősorban az angyalkártya a tendencia, amely égi erőket használ, és így egyértelmű kijelentéseket tehet múltról és jövőről.

A köznyelv által cigánykártyának nevezett kártyát a szakirodalom az "illusztrált jóskártya feliratokkal" névvel illeti. 36 vagy 32 lapos jóskártya, mely egy személyt, eseményt vagy valamilyen allegórikus figurát ábrázol. A kártya alján az ábra elnevezése olvasható általában több (4-6) nyelven. A ma is használatban lévő formák először a XIX. század második felében jelentek meg, egyéb változatokat azonban lényegesen korábbról is ismerünk.

 

 

A 36 lapos csomag lapjai és jelentésük 

 

 • AJÁNDÉK: Örömteli fordulat.
 • ÁLLANDÓSÁG: Stabilitás, változatlanság. „Isten szeme”, ami történik, felsőbb akarat szerint van.
 • BETEGSÉG: Testi vagy lelki betegség. Rossz lelkiállapot, akadályozottság.
 • BÍRÓ: Hivatalos személy, komoly döntés.
 • BOSSZÚSÁG: Kellemetlenség, ingerlékenység.
 • ELLENSÉG: Rosszakaró, vetélytárs, intrikus személy. Saját árnyoldalunk.
 • FÉLTÉKENYSÉG: Féltékenység, féltés, félelem.
 • GONDOLAT: Szőke férfi vagy szellemi tevékenység, tervezgetés.
 • GYERMEK: A kérdező gyermekei vagy szóbeszéd, pletyka.
 • HALÁL: kedvezőtlen, de nem feltétlenül tragikus sorsfordulat.
 • HAMISSÁG: Becsapás veszélye, valami meghiúsulhat.
 • HÁZ: Otthon, haza, szülői ház.
 • HÁZASSÁG: Saját család, házasság, esetleg üzleti szövetség.
 • HŰSÉG: Őszinteség kitartás.
 • KATONATISZT: Sötét hajú férfi. Munkahelyi kötelezettségek.
 • KEVÉS PÉNZ: Kisebb összeg, filléres gondok.
 • LÁTOGATÁS: Vendég. Bizonytalanság, esetlegesség.
 • LELKÉSZ: Mély lelki élet. Tiszta szándékok. Segítő.
 • LEVÉL: Levél, meghívó, hivatalos irat.
 • ÖRVENDEZÉS: Örömünnep, családi esemény, optimizmus.
 • ÖZVEGYASSZONY: Idősebb hölgy, sokszor a kérdező édesanyja.
 • ÖZVEGY FÉRFI: Idősebb úr, sokszor az édesapa.
 • PÉNZ: Nagyobb összeg.
 • REMÉNY: Reménység. Hosszú idejű megvalósulás.
 • SZERELEM: Szerelem, szeretet, öröm.
 • SZERELMES NŐ: „Szív királynő”. A kérdezőt jelenti, ha a kérdező nő. Ha férfi a kérdező, akkor a jelenlegi vagy jövendő párját jelenti.
 • SZERENCSE: Jó szerencse, kedvező fordulat.
 • SZERENCSÉTLENSÉG: Sikertelenség, kellemetlenség, balszerencse.
 • SZERETŐ: „Szív király”. A kérdezőt jelenti, ha a kérdező férfi. Ha nő a kérdező, akkor a jelenlegi vagy jövendőbeli párja.
 • SZOMORÚSÁG: Szőke nő, vagy rosszkedv, szomorúság, lehangoltság.
 • TOLVAJ: Valaki meg akar károsítani, anyagi vagy lelki értelemben.
 • UTAZÁS: Az események gyors bekövetkezése. Utazás.
 • ÜZENET: Egy esemény nagyon gyors bekövetkezése. Hír, üzenet.
 • VÁGY: Sötét hajú nő. Vágyakozás, sóvárgás.
 • VÁRATLAN ÖRÖM: Hirtelen szerencse, ne várt anyagi javak.
 • VESZTESÉG: A kérdező vesztesnek érzi magát. Kár, anyagi veszteség.

 

 

Kirakási modellek 

 

 

Ahány jósnő, szinte annyi kirakási mód létezik. Az egyik legegyszerűbb: a csomagot háromfelé kell emeltetni. Először a három legalsó lapot értelmezzük, mint legfontosabbakat, ami a kérdező szívében van. Ezután a három csomag lapjait külön-külön értelmezzük. Az első csomag a múlt, második a jelen, harmadik a jövőt illetően bír jelentéssel.

 

 

Egy másik modellben, a "romani módszerben" 21 lapot húzatunk, melyet 7-ével, 3 sorba rendezünk. A fölső sorban a múlt, a középsőben a jelen, az alsóban a jövő mutatkozik meg. Ezután oszlopok szerint is értelmezzük a lapokat. Az 1. (bal oldali) oszlop három lapja jelenti a kérdező személyét. A 2. oszlop utal a környezetre, a 3. oszlop a kérdező vágyaira, félelmeire. A középső, 4. oszlop jelenti azt amire a kérdező számít, és az 5. oszlop amire nem számít. A 6. a közelebbi, a 7. pedig a távolabbi jövőre utal.

 

 


  http://marinette.ucoz.hu/newpage/boutonhome.png

Az oldal megtekintéséhez az optimális felbontás: 1024 x 768