http://marinette.ucoz.hu/redrose/missfashion.jpgA Mérleg (Libra) jellemzése:


A Nap szeptember 24-október 23 között halad keresztül a Mérleg jegyen. A jegy uralkodó bolygója a Vénusz: a harmónia, béke, szeretet, remény, szépség, kényelem jelképe. A mitológiában Vénusz volt a szépség és a szerelem istennője. Kiindulva ebből a hasonlatból a Mérleg-ember különösen vonzódik a szép dolgokhoz, a művészetekhez. A harmónia megteremtésére törekszik, mert érzi, hogy a boldogsághoz így tud közel kerülni. A Vénusz vonzó bájt ad szülötteinek, és jó ízlést. Életélvezete finom, lehalkított és gyengéd. Személyisége kibontakoztatásához szükségét érzi egy "másik ember"-nek, legyen az akár barát, akár szerelmi társ. Ösztönző vágyat érez a kapcsolatteremtésre, és azon belül az egyetértésre.
A levegő-jegyeknél megmutatkozó kapcsolatteremtési képesség tehát még hangsúlyozottabb lesz. A többi levegő-tulajdonság: a közlékenység és értelem magyarázza, hogy fontos számára a beszélgetés, hogy gondolatait kicserélhesse másokkal.
Mint pozitív töltésű, kardinális minőségű jegynél, nála is észrevehető a kifelé irányuló tevékenység és az önkifejezésre való törekvés. Szeret a saját maga útján járni és nehezen tűr maga fölött bárkit. Ha szimbólumát, a mérleget vizsgáljuk, különböző analógiákat fedezhetünk fel. Miként a mérleg egy finom műszer, mely egyensúlyban van addig, míg akár a legkisebb tollpihe ki nem billenti szintjéből, ugyanígy a Mérleg-ember is tökéletes lelki egyensúlyra törekszik. A dolgok egyensúlyba hozásának vágyából fakad, hogy hajlik az együttműködésre. S ez egy igen értékes tulajdonsága, mert az emberi együttélés egy békés, hajlékony társsal sokkal kellemesebb, mint mondjuk egy erőszakossal.
A Legmagasabb Igazságszolgáltató kezében lévő mérleg mély értelmét leginkább a Mérleg jegyű ember képes - sokszor ösztönösen, tudat alatt-megérteni. Igazságérzete rendkívül fejlett. A Mérleg-ember a dolgokat több oldalról vizsgálja. Mivel törekvése a béke megteremtése és fenntartása, ezért az igazságot is, ha az békétlenségeket eredményezne vagy sértene valakit, csak elfátyolozottan mondja ki, de ha örömöt tud okozni vele, akkor nyíltan beszél.

A hangsúlyozottan Mérleg-személyiség:

Könnyű együtt lenni vele, mert õ maga is akarja a társaságot, és kellemes légkört akar teremteni. Szépen berendezett otthonra vágyik. A szépség alatt azonban nem a kínos rendet és a pedáns tisztaságot érti, mert ez fáradságos munkát igényelne, és ez nem lenne számára kellemes. Ne lepődjünk meg, ha egy szépen berendezett hálószobában, amelyben ízléses tárgyak láthatók, a fotel alatt egy zoknit látunk, az öltözőasztalon "művészi" rendetlenséget, a fiókokban némi zűrzavart. A Mérleg-ember szívesen halasztja elintéznivalóit holnapra, ha azok kényelmetlenséggel járnak. Úgy gondolja, majd az idő megoldj a dolgokat és kiegyensúlyozza.
Meggyőződése, hogy egy szerencsés tárgyalás, vagy kiegyezés százszorta jobb, mint a harccal kivívott győzelem.
A Mérleg cselekedeteit inkább az érzelem, mint az értelem vezérli, ezért kedélyállapot-hullámzásai is erősek: hol telve van reménnyel, hol meg letörten egyhelyben topog. Általában képes felfedezni mindennek a jó oldalát, mégis hajlamos a szomorúságra is, de mivel törekszik a kiegyensúlyozottságra, ez hamar elmúlik. A változatosság utáni vágy is erős benne, ezért szívesen kezd új foglalkozásba. Személyes szabadságára nagy súlyt fektet, és hevesen tiltakozik minden kötöttség ellen, mert az kényelmetlenséggel járna.
Erős vonzást érez a könnyű élethez. Nem szeret szembesülni önmagával, nem szeret a dolgok mélyére nézni, mert ott konfliktusok lehetnek. Nyilvánosság utáni vágya és közéleti szerelési kedve hangsúlyozott.
A dolgokat több oldalukról, több szempontból is megvizsgálja és igyekszik többféle szempontot, véleményt összhangba hozni, de a béke érdekét szolgáló engedékenysége sok hibának is a forrásává válhat. Rendszerint diplomatikusan és tapintatosan bánik másokkal. A művészi érzék adja, hogy a zenében teljesen fel tud oldódni. Kitűnő táncos. A valóban kecsesen táncolók többsége a Mérleg-típusból kerül ki. Kézügyessége is igen jó. Akármilyen semmiségből csinosat és szépet hoz ki, és bár munkájában valószínűleg lesz egy kis felületesség, azért a szemnek kellemes látványt fog nyújtani. Megjelenése, fellépése kellemes és szeretetre méltó.


A Mérleg, mint gyermek:


Mindenki szereti, ha figyelnek rá, de a Mérleg jegyű gyereknek ez fokozottan fontos, mert nagy a szeretet iránti igénye. Minél több szóbeli, s testi megerősítést kap, annál harmonikusabb a fejlődése. Ebből következik, hogy megértő, kedves szóra -amiből érzi a szeretetet - jobban hajlik, mint a szigorra, verésre. A kiabálás kizökkenti lelki egyensúlyából. Már kiskorban kitűnik milyen fontos számára az otthon harmóniája, szülők egymás közti jó kapcsolata.
Igényli a személyével való sok törődést, foglalkozást, dicséretet, de a szülőknek meg kell találniuk a helyes arányokat, mert hajlamos az önközpontúságra. A többi gyerekkel általában jó a kapcsolata, mert lényéből fakadóan kedves és szeretetreméltó. Hajlamos a "színészkedésre"- egy kicsit másnak mutatni magát, mint ami valójában.
A Méreg, mint szülő:
A Mérleg szülő számára a gyereknevelés kedvtelés, egy kellemes szórakozás. Ritkán alakít ki valamilyen koncepciót, így a gyerek azt csinálhatja, amihez kedve van.
A levegő-jegyek alapvető tulajdonsága, hogy szeretnek jönni-menni, s ha szülőként ezt nem képes egyensúlyban tartani, akkor gyermekére nem sok ideje marad, nem tud vele eleget foglalkozni.


A szerelemben:


Meglehetősen romantikus. Vonzó személyisége varázsával magához vonzza a másik nemet. Mint minden másban, itt is kiegyensúlyozottságra törekszik. A Mérleg-nő azt szereti, ha kedveskednek neki, körül udvarolják. Nem szereti, ha erőszakosak, lerohanják és ajtóstól rohannak a házba. Partnerével szemben vannak elvárásai. Szereti, ha az együttlétnek, találkozásnak megadják a módját. Számára a szerelem legizgalmasabb része az udvarlás. Ahhoz, hogy feloldódjon a szerelemben és együtt érezhessen partnerével, szükséges számára a csábító környezet, színház, zene, álmodozóvá tévő bor, s ez jobban felmelegíti, mint bármilyen tüzes ostrom, Egy-egy idejében elhelyezett kedvesség, bók, dicséret, szeretetmegnyilvánulás sokat jelent neki, s mivel úgy érzi, hogy ebből a sok is kevés, ha teheti, hódításai számát növeli.
Egy odavetett fátyol százszor több izgalmat, rejtélyt takar, mint a mezítelenség.
Házassága akkor marad harmonikus, ha házastársa minden megszokottat, köznapit ügyesen kikerül. Szépérzékét bántó, kényelmét megzavaró realitásokkal nem szívesen néz szembe. Házasságában főként a pajtási viszony dominál. Ritkán veszekszik, mert az "felkavarná" az egyensúlyt.


A Mérleg és a munka:


A Mérleg-ember olyan munkaterületen érzi jól magát, ahol szépérzéke, művészi hajlamai kielégítést nyerhetnek. Ha a kereskedelemben vagy iparban dolgozik, fontos számára, hogy a tárgyak, amelyeket készít vagy árul, szépek, ízlésesek legyenek. A művészet sokféle ága kielégíti hajlamait. Vonzódik az irodalomhoz, az írás művészetéhez. Az ékszerek fénye nemcsak elbűvöli, hanem készítésükben is szívesen vesz részt. Született hajlamainak nagyon megfelel a színjátszás, mivel az életben is ugyancsak szeret "szerepet játszani". Tapintata jó diplomatává teszi. Jellemében a jog- és igazságszeretete, a becsület és mások megbecsülése lép előtérbe, ezért a jog és igazságszolgáltatás terén végzett hivatás is megfelelő számára.


Szabadidő-tevékenység:


Minden kényelmes és kellemes elfoglaltság, mely kapcsolódik a szépséghez, a művészethez, kapcsolatokhoz, megfelelő számára, pl. festés, írás, szép dolgok, ruhák készítése, kiállításokra-, színházba járás, zenehallhatás, tánc, csevegés egy jó baráttal, olvasás kényelmes körülmények között. Szívesen jár "bohém" művészi körökbe. A sport is kedvelt időtöltése, de sportágak közül inkább az ügyességet, szépséget, szellemet igénylők nem pedig a testi erőt megkövetelők.


Egészsége:


Rendszerint egészséges, de hajlamos a fejfájásra. A Mérleg-ember érzékeny szerve: a vese.
Természetes hajlamainak korlátozását okozza, ha magányosan kell élnie, ha csúnya, nem esztétikus környezetbe kényszerül, ha változatosság iránti igényét nem veszik figyelembe, ha személyi szabadsága kiélésében erőszakosan korlátozzák, ha túl sok körülötte a veszekedés, a vita.


A Mérleg-tulajdonságok eltúlzottsága vagy torzulása:


Azt jelentheti, hogy elégedetlenné válik a valóságos élettel szemben, ami természeténél fogva nem mindig harmonikus. Döntéshelyzetekben a mindkét oldal állandó megértésének vágya határozatlansághoz, habozáshoz vezethet. Nehezen tud "nem"-et mondani és azután szenved miatta. (Ez abban gyökerezhet, hogy nagyon fontos számára, hogy szeressék, figyeljenek rá, és úgy érzi, ha nemet mond, nem fogják szeretni.)
Megpróbál minden embernek a kedvében járni, s mivel ez eleve nem sikerülhet, ez elkedvetleníti. A szeretet iránti erős igény motiválja önközpontúságát is, s ha nem kapta meg az elégséges figyelmet, akkor elsősorban a saját kényelmével kezd törődni. Házasságában a kényelemszeretet azt a veszélyt rejti magában, hogy nem figyel a másik igényeire, ha az az õ kényelmének rovására megy. A túlzott kiegyezés utáni vágy félúton megállíthatja.
Mint ahogy minden erő fordítható jóra és rosszra, ugyanígy a jegyek alaptulajdonságaiból is kihozhatjuk a jót, de a rosszat is. Az erő a változtatáshoz bennünk van, de ehhez az első lépés, hogy tükörbe nézzünk.
 
http://marinette.ucoz.hu/redrose/back6.jpghttp://marinette.ucoz.hu/redrose/koszonomalatogatast2.png
Statisztika

 

 


 


Fejléc Szerzői jog: Duchessa