http://marinette.ucoz.hu/redrose/missfashion.jpgA Nyilas (Sagittarius) jellemzése: Nyilas

Az állatöv 9, jegye a Nyilas. A Nap november 23-december22 között halad át ezen a jegyen. A Nyilas ősi ábrázolása: alul ló, felül íját feszítő, Napot célzó ember, -utal a jegy természetére. Az állati rész a földhöz, az anyaghoz kötött, az emberi rész fantaszta, hiszen a Napot célozza. Ebből úgy látszik, mintha a Nyilas ember életének célja a nagy távolságok legyőzése, áthidalása lenne.

Uralkodó bolygója a Jupiter, mely hangsúlyozza a szétterjedésre valló képességét. Jelzi, hogy a Nyilas mindig kész ismeretei bővítésére, látóköre kiszélesítésére, tapasztalatok szerzésére, - s teszi ezt ember szerető, optimista módon. A tüzes elemekhez, változó tulajdonságokhoz tartozó, pozitív jel.

Tüzes természetére nézve azt állapíthatjuk meg, hogy -a valódi tűz analógiáját véve alapul- vagy aktívan ég, lobog, melegít, elbűvöl, vagy mint a tűzvész elhamvaszt, ott égetve, ahol nem kellene. A "tüzes" ember heves, lelkes nagyratörő, aki égni tud erős érzelmekkel, heves izgalommal, s másokat is lángra lobbant. Vidámságot, derűt, életigenlést sugároz magából. Tüzes természete megnyilvánul bátor magatartásában és uralkodni vágyásában is. Ugyanakkor a változó tulajdonságnak megfelelően változékony, egyúttal változatosságot kedvelő is, s él benne a hajlam, hogy másokért cselekedjen. A pozitív töltést úgy is említik, mint "férfiasság"-ot. Az ilyen típusú emberek számára különösen fontos az önkifejezés.


A hangsúlyozottan Nyilas személyiség:

Szellemi érdeklődése széleskörű. Nemcsak intellektuális, hanem intelligens is. A magasabb rendű szellemi dolgok dolgok felé tör. Alapvető képessége, hogy a valóságot átfogóan szemlélje. Szelleme az intellektuson túli dolgok, a transzcendens felé szárnyal nyitott szívvel, hittel. Keresi, kutatja az Isten, a természet, a társadalom törvényeit. A társadalomban csak a valódi tekintélyt formál és másokat is hajlamos eszerint megítélni, vagy eszerint irányítani.

A törvényt tiszteli, de lázad, ha az eszményt, a humánumot, a szabadságot veszély fenyegeti. A törvénytelenség felháborítja, s a zsarnokságot nem viseli. Elsőrendű érzéke van, hogy a jogot a jogtalanságtól megkülönböztesse. Szaváiban, tetteiben őszinte és nyílt, becsületes. Bízik önmagában és ugyanilyen bizalommal fordul mások felé.

A nemes humánus eszmék fellelkesítik, de változékony természetének megfelelően lobogó lángja egy idő után lelohad. Optimizmusa azonban töretlen, s hisz abban, hogy az eszmények felé törekvés meghozza gyümölcsét.

Cselekedeteiben a segítség szándéka vezérli, jóindulatú és joviális. A jóság olyannyira elvakítja, hogy a nyilvánvaló negatív tényeket sem látja meg. Ez lehet az alapja, hogy így emberismerete nem a legjobb. Viszont, ha a pszichológia megállapítását vesszük alapul, mely szerint az ember a róla alkotott pozitív képhez igyekszik felnőni, akkor a Nyilas ember hozzáállása az emberekhez nagyon is előre vivő.

A magasrendű típus rendkívül ember szerető és szociális érzékű, az üldözöttek védelmében, az igazságtalanul mellőzettek érdekében minden erejét latba veti, s kitűnően ért ahhoz, hogy másokat is hívjon és rábeszéljen a segítségnyújtásra.

A Napot célba venni más jegyek számára túlzásnak tűnhet. A Nyilas ember alaptermészetéhez tartoznak a túlzások. Mikor eszméiről, élményeiről, képességeiről beszél, felmagasít, megszépít. Éppígy eltúlozza munkakedvét, vállalkozó hajlamát. Mindezek hátterében az húzódhat meg, hogy szereti önmagát az élen tudni. Meggyőződése, hogy amit tesz és gondol, az úgy helyes, jó és észszerű. Ezért szívesen beszél véleményéről, hozzáállásáról -szinte saját hangjától elbűvölve- viszont a másik meghallgatásához kevés a türelme. Nagyszerű beszélő képességével lelkesedésével könnyedén meggyőz másokat igazáról. Képes rá, hogy még abban is kétséget támasszon, aki biztosan tudja, hogy nincs igaza. Ítéleteiben, elhatározásaiban inkább az érzés vezérli, mint az értelem. Ennek tudható be, hogy sokszor elhamarkodottan dönt. Általában intuíciója alapján jár el mindenben. Változatosságszeretete legkönnyebben utazásokban, helyváltoztatásokban nyerhet levelezést. Amennyiben nincs módja ennek tényleges megvalósítására, képzelete a fantázia szárnyán repül.

Szimbólumának, a kentaurnak megfelelően nemcsak a szellemen túli vonzza, hanem a földi élet örömei, kényelme is. Valódi életművész, aki ki tudja élvezni az élet felkínált lehetőségeit. Derűs, kedélyes természetével, szerepelni vágyásával és kiváló beszédkészségével általában a társaság lelkévé válik. Különösképpen vonzzák a színpompás felvonulások. Víg kedélyű, megértő, jó barát, aki barátjáért önfeláldozásra is kész, -ezt néha nehezen is értik meg.


Szerelemben:

Kitűnő társ, jó partner. Legfőbb jellegzetessége, hogy lovagias társával szemben. Sok benne az érzés és a lelkesedés, hamar lángra gyúl. Szabadságérzete igen erős, ezért bölcs partner jól teszi, ha "hosszú gyeplőre" engedi. Szerelmében odaadó és ragaszkodó. Partnerkapcsolatban is fontos számára a barátság, olyannyira, hogy még a partneri viszony megszakadása után is törekszik a baráti kapcsolat fenntartására.


Munkában:

Főnökként kenyérre kenhető, jóindulatú, segítőkész és megértő. Ha nem kapja meg az őt megillető vezető beosztást, mint beosztott hepciáskodóvá válhat. Arra törekszik, hogy tekintélyével, személyiségének súlyával hatásokat keltsen. A magasrendű Nyilas ember meg van arról győződve, hogy fontos hivatást tölt be. Leginkább az igazsággal, joggal, filozófiával, etikával, hittel és szociális dolgokkal kapcsolatos hivatások felelnek meg egyéniségének.


A Nyilas, mint gyermek:

Már gyermekkorban szükséges mind szellemi, mind fizikai energiáinak helyes irányba terelése. Ha célját nem éri el hamar, elkeseredésre, megtorpanásra hajlamos, ezért rövidtávú célokkal lehet leginkább kitartásra ösztönözni. Rendkívüli kedvességével leveszi a szülőt a lábáról, ezért nehéz őt megbüntetni.

Szülőként:

hajlamos arra, hogy a mércét túl magasra emelje, s ezáltal gyermeke felé túl magasak lesznek elvárásai.


Egészségügyi vonatkozásban:

A Nyilas ember szervezete szívós, késő öregségéig megtartja ruganyosságát. Mivel a határok betartása mindig nehézséget okoz számára, az étkezés béli túlzások a májat veszélyeztetik, a munkával kapcsolatosak pedig az idegrendszer megterheléséhez vezethetnek.
Életmódja:

Akkor válik harmonikussá, ha mind a szellemi, mind a fizikai képességei kielégítést nyernek. Szívesen sportol, kirándul. Az állatok közül főleg a lóhoz vonzódik. Ennek megfelelően szabadidejének eltöltésében a lovaglás is jó időtöltés lehet. Örömmel vesz részt játékokban. Érdeklik az érdekes témájú előadások, a komoly természetű tanulmányok. Ezenkívül mindenfajta utazás felüdülés a számára. Természetes jellemvonásainak gátját okozza, ha túl nyugalmas életre kényszerítik, vagy tevékenységi körét le szűkítik. Ezek ellenhatásaként temperamentum kitörésekkel reagálhat, vagy mogorvasággal.


A Nyilas tulajdonságok túlfeszítettsége vagy torzulása:

Túlságosan szétterjedő típust jelent, aki könnyen hízásnak indulhat, könnyelművé és pazarlóvá válhat. Előfordulhat, hogy túllő a célon. Türelmetlenségében, ha nem sikerül célját az első nekifutásra megvalósítani, könnyen feladja a harcot. A végletes változatosság-szeretet állhatatlansághoz vezethet. A lóhalálában vágtató típus túlságosan felületes, végletes lehet.
Természetesen ezek a tulajdonságok a Nyilas jegyű emberekben különböző arányokban és mértékben vannak jelen, s az ember szabad akaratáról is függ, hogy melyeket akar fejleszteni, s melyeket korlátozni.
 
 
http://marinette.ucoz.hu/redrose/back6.jpghttp://marinette.ucoz.hu/redrose/koszonomalatogatast2.png
Statisztika

 

 


 


Fejléc Szerzői jog: Duchessa