http://marinette.ucoz.hu/redrose/missfashion.jpg
  A Szűz (Virgo) jellemzése: Szűz

 Az állatöv hatodik jegye a Szűz. A Nap augusztus 24-szeptember 23-ig tartózkodik ebben a jegyben. Uralkodó bolygója a Merkúr, ami jelzi mentális érdeklődését. Hangsúlyozott a közlési, közvetítési képesség, főként gyakorlati érdeklődési körökben és hasznos elfoglaltságokban. Rendszerint számtalan megbízatása van.
 A magasrendű Szűz kiváló szellemi képességekkel rendelkezik. Mint a Föld-jegyű embereket általában jellemzi a gyakorlati érzék. Anyagi javak és pénz dolgában igen gondos és megbízható, alaposan utána néz a részletkérdéseknek.
 A változó minőség alkalmazkodóképességben nyilvánul meg, valamint a változásra való hajlamban. A Változó-jegyű emberekben és a vágy a szolgálattételre, így a Szűz is valamilyen formában szolgálni akarja az embert, az emberiséget. A Föld- és a Víz- jegyek negatív jegyek, s mint ilyenek különösképpen fogékonyak a külvilág hatásaira és ezek befogadására. Régen a Szüzet úgy ábrázolták, hogy egy köteg kalászt tart a kezében és gyermeket az ölében, jelképezve ezzel a termékenységet.
A Hangsúlyozotton Szűz személyiség:
 A hűvös, reális, józan ész embere. Elsődleges célja az anyag rendszerezése és megértése. Hajtja a dolgok mögé látásának a vágya. Magasrendű típus a szellemi tisztaság és a világosság felé törekszik. Lehet idealista, de akkor is a józan ész korlátai között.
 Kitűnő szellemi képességekkel rendelkezik. Felfogása gyors, logikája éles. Bele tud merülni a dolgok legkisebb, legaprólékosabb részleteibe. Jó az emlékezőtehetsége, a tapasztaltakat, tanultakat nem felejti el. Alapvető szükséglete a munka, hogy másokat szolgáljon, tanítson, gyógyítson, segítsen. Megelégedést, megnyugvást, sőt boldogságot talál a munkában. Tehetségét különösen ott bontakoztathatja ki, ahol az aprólékos, gondos figyelem, a pontosság, a rendszerzés szükséges. Úgy tűnik, mintha belső kényszer hajtaná a munkára, mert sokszor még ha nem is megy a munka, -még ha morogva is- de csinálja.
Fő jellegzetessége a nüanszírozás. A legkisebb részletecskéket hozza ki az anyagból, s ezeket a legnagyobb finomsággal dolgozza ki. Ahol mások már befejezték a munkát a Szűz ember még mindig talál valami javítanivalót. Amilyen kiváló ez a tulajdonság, annyi veszélyt is rejt magában, mert a kis hiba felkutatása mellett könnyen elnézheti a lényeget. Igazi hivatása a munka csiszolása, tökéletesítése lenne. Legalapvetőbb tulajdonsága a kritikai beállítottság. A magasrendű típus bírálata szellemi síkon mozog, zenei, irodalmi vagy műszaki területen.

 A lelke mélyén megbúvó kisebbségi érzés, önbizalomhiány is oka lehet " a más szemében a szálkát, sajátjában a gerendát sem " meglátó magatartásának. Ha az önismeretben a Szűz ember eljut önmaga szeretetteli elfogadásáig, akkor kritikáját a másik szeretetteli elfogadásával összhangba tudja hozni. Addig míg ezt el nem éri, kritikája -még ha nem is rosszakaratú- gunyoros és csípős. A Szűz ember morálja kulcs a kozmikus morálhoz: " Add meg az Istennek, ami az Istené és a császárnak, ami a császáré" -ami végül is a kozmikus egységez vezet. Ami a szívén az a száján, és általában mindenről van véleménye. A gond és kellemetlenség erősen lehangolja. Különös jellegzetessége a gyújtó szenvedély: valamit mindegyik gyűjt, legalább egyszer életében. A Szűz nyugodt ízlésének főként a zöld, a barna, tengerészkék színek felelnek meg.
 Alapvetően rendes mindenben. Sőt nemcsak rendes, hanem pedáns is. Ha például valaki nem oda teszi vissza a könyvet, ahonnan elvette, ezen könnyen felbosszankodik. Nagy gondot fordít személyes tisztaságára, környezete, otthona tisztaságára. Ahol érzi, hogy szeretik ott nyílt és bizalmas, másokkal szemben tartózkodó.
Önzőnek tűnhet, pedig nem az, csak az észszerűség szempontjából ítéli meg, hogy adjon vagy ne. Ahol teljesen megszűnik az önzése, az a családja és közeli hozzátartozói. Elsőrendű szempont nála, hogy öregkorára nyugodt megélhetést biztosítson magának.


A Szűz, mint szülő:


A Szűz szülő, mivel nála dominál az értelem, gyermekétől is elvárja, hogy értelmes legyen. Lelkileg nehezen oldódik fel. Hajlamos túlzott aggodalmaskodásra és körülményeskedésre. Példával megvilágítva: az anya attól fél, hogy nem lesz elég teje, vagy kiesik a gyerek az ágyból.


A Szűz, mint gyermek:


Gyerekkorában kényes, válogatós, finnyás, szorgalmas, szégyenlős. Fejlesztőleg hat rá, ha lehetőséget kap a gyakorlati munkára. Szívesen segédkezik. Kritikai érzéke gyorsan fejlődik, csípős nyelvével a családját sem kíméli, ugyanakkor, ha őt bírálják, megbántódik. Ösztönözni kell, hogy feladataiban ne vesszen el a részletekben. Munkában a Szűz ember megbízható, lehet rá számítani. Úgy érzi, neki nem szabad hiányoznia a munkahelyéről.

 Alaptulajdonságaiból következik, hogy könyvelői, kritikusi, ápolónői, orvosi, tanári, titkári, kisiparosi foglalkozások kiváltképp megfelelnek hajlamainak. Izgatja az anyag miértje és hogyan, s hajtja a tudás vágya, ezért sok tudós kutató kerül ki e jegy szülöttei közül. (Például Szent-Györgyi Albert.)


A Szerelemben a Szűz:


 Hűvös és tartózkodó a Szűz. Ez jelentheti a viselkedés vonzó szerénységét, de jelentheti túlzott érzékenységét is. A szexuális dolgok érdeklik, mégsem egykönnyen hagy fel szűzies viselkedésével. Sok benne a képzetlen ébredt erotika. Inkább barát, mint lángoló szerelmes, de egy merész, tüzes partner felébreszti szenvedélyét. Hasonlattal élve inkább parázs, mint lobogó tűz. Jól tud alkalmazkodni partneréhez. Szívesen veszi annak szeretetét, lelki melegséget. Amíg nincs tisztában érzelmeivel, szerelmi ügyei zavarosak lehetnek.


 Szabadidő-tevékenység:


 Keresi a praktikus, értelmes tevékenységet igénylő változatos szórakozásokat. Szereti a csendes olvasgatást. A magasrendű típus nem nagyon élhet anélkül, hogy valamilyen nagy tervbe ne kapcsolódna be, amellyel az embereket szolgálhatja. Szívesen tölti idejét tanulmányokkal.


Betegség:


 Az eddig elmondottakból következik, hogy a túlzott aprólékosság, aggodalmaskodás a bélműködés zavaraihoz vezethet, s a hibás bélműködés pedig reumához, köszvényhez. Aggodalmaskodásában odáig mehet, hogy képzelt betegségek rabjává válhat.
 A természetes hajlamainak korlátozásához vezet, ha kívánságait figyelmen kívül hagyják és ha túlzott érzelmi reagálásokat várnak tőle. Ez idegességet, ingerlékenységet és nyugtalanságot eredményez.


 A Szűz-tulajdonságok eltúlzása vagy torzulása:


 A túlzott aprólékosság azt jelenti, hogy szőrszálhasogatóvá, hibakeresővé válik. A túlzott kritikusság, válogatóssá megnehezíti a partnerválasztást és a barátság kialakulását. Bírálata általában igaz, de ezt nagyon barátságtalanul tudja közölni. A tisztaság iránti jogos igénye tisztaság-mániává válhat. Ebben az esetben felvetődik a kérdés, hogy ez a nagy tisztogatási kényszer nem egy belső tisztulási igényt kompenzál-e? A túlzásba vitt gyakorlatiasság oda vezethet, hogy mindenből hasznot akar, vagy nagyon anyagiassá válik.
Befejezésül álljanak itt Aquinói Szent Tamás szavai a Summa Teológia c. művéből. "Az okos asztrológusok azt mondják, hogy a bölcs uralkodik a csillagokon, de csak amennyiben uralkodni tud a szenvedélyén.
    
http://marinette.ucoz.hu/redrose/back6.jpghttp://marinette.ucoz.hu/redrose/koszonomalatogatast2.png
Statisztika

 

 


 


Fejléc Szerzői jog: Duchessa