Mária

(
héberül Mirjám, arámi nyelven: מרים [Maryām]; görögül: Μαρια[μ]; latinul Maria) a Biblia (Újszövetség) és a Korán egyik alakja, Jézus édesanyja. A görögök Mária Theotokosznak hívták, a latinok Mater Dei, a katolikus magyarok Isten Anyja néven nevezik a dogmát, amit az
efezusi zsinat 431-ben fogalmazott meg.

 A név jelentése

Az első, akit Máriának nevez a héber Biblia az Mózes nővére, héberül

Mirjam. Teológiailag és bibliatörténeti szempontból is valószínű, hogy egyiptomi-héber eredetű Mária neve. Az egyiptomi "mri" szeretettet jelent, és az "iam" héberül Isten szavak összetétele. Azaz Istentől szeretett. A Biblia avval támasztja alá ezt a verziót, hogy Mózes neve egyiptomi eredetű, és az ő nővérét Mirjamnak hívták, mindketten Egyiptom földjén születtek. Később kedvelt női név lett, Mária kortársai közül is sokan viselték. A név jelentése módosulhatott: „keserű” (a héber márar = „keserűnek lenni” szóra).

További elnevezései

Mária további elnevezései: Szűz Mária, Szűzanya, Magyarok Nagyasszonya, Nagyboldogasszony, Rózsafüzér királynéja, Mindnyájunknak Édesanyja vagy Miasszonyunk, Mennyország Királynéja, Boldogságos Szűz (a katolikus egyház hivatalosan is Beata Maria Virgónak nevezi latinul, liturgikus szövegekben gyakran rövidítve: BMV), Hétfájdalmú szűzanya,

olaszosan Madonna, Nagyasszony, Kisasszony, Babba Mária.

A magyarság körében Boldogasszony, és Nagyboldogasszony néven is ismert.

Élete

Szűz Mária élete Jézus életének elválaszthatatlan része. Emiatt is három nagy részre osztható az életútja, arra, amely Krisztus élettörténete is. A gyermekségevangéliumra, Jézus csodáiban való részvételére és Krisztus szenvedés történetére. Mindezekhez a katolikus egyház hozzáteszi, hogy miután földi életét befejezte, ő jelképezi, illetve ő maga az égben az anyaszentegyház.

 Jelenések

 A jelenések során Szűz Mária általában rövid időre és csak egyetlen vagy kevés embernek jelent meg.

A jelenések körül

Mária-kegyhelyek alakultak ki, ezek a Mária-tisztelet kiváltságos helyei, búcsújáró helyek. A Mária-kegyhelyek kialakulása a Mária-jelenéseken alapszik, ezek legtöbbjét csoportokba rendezhetjük a jelenség ismétlődései alapján:

  1. Legtöbb esetben olyan fiatal tizenéves gyerekeknek jelenik meg, akik szegényes körülmények között laknak. Az is általánosítható, hogy olyan földrajzi helyekről származnak a jelenések híradásai, amelyek zsákutca falvak, vagy egy-egy ország kietlen részén az országhatárok közelében fekszenek.
  2. A jelenség a legtöbb esetben imádkozást kér a látnokoktól, akik sok esetben térdepelnek előtte és a jelenés időtartalma alatt a külvilágot nem észlelik, és a külvilág sem észleli a jelenést Kibehói Miasszonyunk.
  3. Csodák (például gyógyulás) Mária közbenjárására - A legtöbb Mária-jelenések után feljegyeztek csodás gyógyulásokat például Lourdesban, Máriagyűdön.
  4. Mária, kút vizében jelenik meg - Hercegszántó
  5. Mária forrást mutat - Lourdes, Mátraverebély-Szentkút.
  6. Vérrel,- Vérrel síró Mária szobrok, Győr.
  7. vagy könnyel síró Máriát ábrázoló kép, festmény, szobor.- Egy meghatározott idő alatt, általában mindkét szemből, a szem két szélén lefelé folyó könnycseppek. Akita (Japán), Siracusa (Olaszország) esetében megállapították azt hogy emberi könnyek voltak, melyek egy - Mária arcát formázó - fafaragványból, gipszöntvényből jöttek ki. Magyarországon Máriapócsi ikon nevezetes erről.
  8. Egy Máriát ábrázoló festmény vagy szobor csodálatos módon, épségben megmenekül tűzvésztől - például Máriaradnai ikon -, vagy a törökök pusztításai elöl. Vagy romok alól Kazany, Esztergom, és ezáltal a hívők csodaként emlegetik az esetet.
  9. Magánkinyilatkozások - Mivel egy embernek nyilatkozik meg a jelenség, így bizonyíthatósága elmarad a többi hasonló, látványosabb Szűz Mária-jelenéstől. A magánkinyilatkoztatásokban Szűz Mária beszél, tanít vagy a hit kérdéseiben összefüggésekre világít rá, vagy cselekvésre ösztönöz. Csodás Érem.
  10. Csoportos kinyilatkozások - Mindenki számára látható, vagy az események maguk természetességében bizonyíthatóak, észlelhetőek - a Kairóhoz tartozó Zeitun Zeitouni Szűz Mária-jelenéskopt székesegyház felett történt jelenések, amelyek majdnem három éven át zajlottak, az időtartamuk pár perctől nyolc óra hosszáig terjedt és összességében több millió ember (köztük újságírók, tudósok, egyházi személyek) látta azokat. Az összesereglett emberek fényképeket és videofelvételeket is készítettek.. Az esemény kiválik a többi közül, mert mindenki számára látható volt, aki a helyszínre sietett, hogy saját szemével győződjön meg a jelenségről. A másik ide tartozó hely Fatima (Portugália), ahol a jelenség esőt és napcsodát jelentett be gyermek látnokokon keresztül, amit a helyszínen több tízezer különböző vallású ember átélt, megtapasztalt.


 
     
 

http://marinette.ucoz.hu/ujvegleges/pirosvegleges/gyertya-2.gif


http://marinette.ucoz.hu/gold/Image21.png